RSS2.0
مقالات
قانون کارما (توصیه میکنم حتماً مطالعه کنید)

آیا تا بحال با خود اندیشیده‏ اید که چرا زندگی، بازی بومرنگها است؟

در طبیعت قانونی داریم به نام کارما که این قانون، قانون عمل و عکس العمل، تابش و بازتابش و علت و معلول است. که بعضی آنرا تناسخ نیز می‏نامند که به نظر من این دو تفاوت زیادی با هم دارند و در زبان لاتین آنرا Karma می‏خوانند.

قانون کارما می‏گوید: هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنش دیگری به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد. قانون کارما میگوید شما در هر حال و روزی که باشید، در آسمانها یا در داخل زمین، پشت محکمترین قفل ها و یا بر تخت سلطنت، کارمای اعمال شما دیر یا زود، به شما بازمیگردد. منظور اینکه هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی و یا از هر دست بدهی، از همان دست می‏گیری. به طور خلاصه این قانون می گوید :

هر نیتی که میکنید و یا عملی که انجام می دهید دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می‏گردد.

این تصویر کاملا گویای این مطلب است :

 

کارما : هرچه کنی به خود کنی...

 

 

کارما به معنای«تاوان» است. بدین معنا که نتیجه ی اعمال نیک و بد فرد در زندگی کنونی و یا زندگی های بعدی وی تاثیر خواهد گذاشت. (تعریف غیر ادیان الهی) کارما از اعتقادات ادیان هند و بودا و ادیان آسیای جنوب شرقی است.

 

اعتقاد دین  بودا و هندو در مورد قانون کارما: حیات آیندة هر جانداری بر حسب قانون کارما معیّن می شود و به موجب آن کردار، گفتار یا پندار هر فرد، موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی او را مشخص می کند. منظور از حیات بعدی این است که انسان پس از مرگ روحش وارد بدنی دیگر شده و در آن بدن مجددا شروع به زندگی می کند که کارما و عکس العمل اعمال آن انسان به این انسان بازخورد می یابد و در پیکر جدید متجلی می شود.

 

بعضی افراد هم که فقط معتقدند کارما در بعضی رفتار ما نمایان می شود چنین می گویند :

"اعمال فعلی اطرافیان ما، تاثیر و اثر اعمال قبلی خود ماست."

اگر ما حق کسی را پایمال می‏کنیم، اگر دل کسی را می‏شکنیم، اگر با صدای بوق اتومبیل خود در ساعت ۱۲ شب دیگران را می‏آزاریم، اگر پشت سر کسی غیبت می‏کنیم

و یا حتی اگر خوبی می‏کنیم، دست افتاده‏ای را می‏گیریم، دل ناشادی را شاد می‏نماییم و یا کیسۀ سنگین برنج را از دست پیرزنی می‏گیریم،

منتظر عین عمل یا شکل تغییر یافتۀ آن باشیم که شخصی دیگر در حق ما انجام خواهد داد.

تصویر زیر را نیز دقت نمایید :

 

از ماست که بر ماست

 

 

این قانون دقیقا بیان می‏نماید که هر نیت و فکری که داریم و هر عملی که انجام می دهیم، باعث تابش انرژیی به جهان هستی می شود که پس از مدتی (دیر یا زود) به خود ما بازمیگردد و در واقع ما باعث جذب آن فکر و یا عمل می شویم و آنچه امروز از خوب و بد به سرمان می آید، نتیجه نیات و اعمال خوب و بد قبلی ماست. (کمی شبیه قانون جذب است ولی تفاوت دارد)

عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوی خودمان با شدتی بیشتر بازمی‏گردد. با این اوصاف این جمله که می‏گوییم "زندگی بازی بومرنگهاست"، کمی روشنتر می‏شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز میگردد.

 

 


 

 

قانون کارما

 

http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=3868

 

 

من این قانون را به بومرنگ تشبیه میکنم، زمانی انسان بومرنگی به دست میگیرد و آنرا به سوی کائنات پرتاب میکند سپس به راه خود میرود. هیچ فرقی نمیکند این بومرنگ، بومرنگ ترس باشد یا تهمت و سوء ظن؛ هر چه که باشد باز میگردد، به فرد برخورد کرده و او را عصبانی میکند. پس بومرنگ را برداشته دور و بر را نظاره میکند، میخواهد متهم اصلی را بیابد. سپس بومرنگ را با قدرتی بیشتر پرتاب میکند، این بار بومرنگ فاصله بیشتری را می پیماید اما دوباره بازمیگردد و به سختی به قهرمان قصه ی ما اصابت میکند و او حسابی از کوره در میرود و احیانا چند فحش نثار دنیا و کائنات و دیگر انسان ها میکند و بومرنگ را در دست میگیرد و عزم میکند با تمام قدرت آنرا پرتاب کرده از دنیا انتقام بگیرد، این دم سرنوشت سازی است در این لحظه اگر قهرمان ما یک افسونگر باشد، می ایستد و نگاهش را از دنیای بیرون به دستان خودش معطوف میکند و در میابد این همان بومرنگی است که سالها پیش خود ساخته و به پرواز در آورده است پس آنرا به گوشه ای می افکند و دیگر هرگز بومرنگی پرتاب نمیکند مگر بومرنگ عشق و مهربانی و کمک که اگر روزی بازگشت، او را غرق در شادی و سرور الهی کند 

اما قسمت غم انگیز ماجرا، در مورد انسان عادی است که خشمگین بومرنگ را در دست گرفته و از آنجا که انسان های عادی هیچ به خود نظاره نمیکنند و همه چیز را از چشم دنیا - و شاید خدا - می بینند، متوجه نمی شود این همان بومرنگ خودش است که با گذشت زمان فقط کمی رنگ و رو رفته تر شده و تغییر شکل داده است. به هر حال این فرد بومرنگ را با نهایت قدرت پرتاب میکند، او میخواهد از همه یا به قول معروف از زمین و زمان انتقام بگیرد، بومرنگ دور و دورتر میشود ولی پس از پیمودن مسافت مشخصی بنا به قانون معنوی کارما بناچار بازمیگردد و این بار به شخص ضربه ی محکمی وارد میسازد طوری که او را از پا در می آورد 

"بیماری لاعلاج، ورشکستگی، مرگ کسی که بسیار دوست میداشت یا حتی طلاق" 

و این دوست ما دیگر توان برخواستن ندارد، هرچه باشد در زندگی بسیار رنج کشیده! نیروی حیاتش ذره ذره تحلیل میرود و به مرگ نزدیک میشود، در واپسین لحظات زندگیش میخواهد بداند چرا این بلا سر او آمده، بیچاره هرگز نمی فهمد که خود مسئول همه ی این بدبختی ها بوده است 


منبع :رایت ساحر 

 


 

 
منظور از قانون کَرْمَهْ (کارما) در دین بودایی چیست؟
 
 
قانون یا نظریه "کرمه" در آیین هندو است و به شاخه های آن، یعنی آیین بودا و جَیْن نیز سرایت کرده است
در آیین هندو دو نظریه وجود دارد: 
یکی نظریه تناسخ یا انتقال ارواح است که آن را هندوان به زبان خود "سمساره" گویند - بر حسب این قانون یا نظریه روح آدمی در هنگام مرگ یک سلسله توالد و تجدید حیات را طی می کند و پیاپی از عالمی به عالمی دیگر در می آید که در کسوت هر حیات دورة خود را طی می کند، سرانجام در زمان مرگ بار دیگر به پیکری دیگر منتقل می شود و جامه نو می پوشد. ادوار توالد پی در پی در یک سلسله بی انتها و تا ابد ادامه دارد
امّا عقیده و نظریه دوم که قانون "کرمه" است، عبارت می باشد از کیفیت توالد ثانوی و علت انتقال روح به پیکری مافوق و یا مادون را دنبال می کند می گویند - حیات آیندة هر جانداری بر حسب این قانون معیّن می شود و به موجب آن کردار، گفتار یا پندار هر فرد، موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی او را مشخص می کند
طبق قانون کرمه هر آدمی مانند دهقانی است که محصول کِشت خود را درو می کند و مجموع اعمال، اقوال و افکار او در روحش اثری ثابت ایجاد می کند و آن را طوری متشکل و مستعد می سازد که در حالت تناسخ، یعنی در حیات بعدی شکلی متناسب با آن حاصل کرده به همان تناسب جسد و پیکری نو اختیار می کند

این دو قانون (تناسخ و کرمه) در تعالیم بودا پذیرفته شده، با این تفاوت که در آیین بودا نسبت به قانون کرمه تا حدی انعطاف حاصل شده است. طبق این عقیده آدمی از هر طبقه و صنف که باشد می تواند در قلب خود چنان دگرگونی و تبدیلی به وجود آورد که از نتایج و عواقب گناهان عمرهای گذشتة خود نجات پیدا کند

قانون کرمه در نفس هر آدمی که بر مشتهیات و امیال خود کاملاً چیرگی یافته و به مرتبه "ارهت" (اشراق) رسیده باشد، اثری نخواهد داشت
وی با وصول به این مرتبه فعالیت، کرمه را باطل و بی اثر می کند و دیگر احتیاجی به تولد دیگر بار و آمدن در جهان ندارد، زیرا تجدید حیات و تولد دوباره مخصوص کسانی است که از حُبّ وجود و تمنای بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تصفیه و تزکیة نفس می باشند
 
جهت اطلاع بیشتر به کتاب تاریخ جامع ادیان - اثر جان بی ناس، ص 189 و 155، 156 - و دائره المعارف فارسی مصاحب - ج 2، ص 2098 - مراجعه شود
 
 

http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%92%D9%85%D9%87%D9%92-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA#&slider1=3&slider2=3&slider3=3&slider4=3

 

 


قانون کارما

http://forum.mui.ac.ir/index.php?topic=58.0 

 

:توجه

دوستان عزیز در متن زیر که برگرفته از سایت "تالار گفتمان" می‌باشد صرفاً جهت اجتناب از طولانی شدن مطلب، به قسمتهای مهم آن پرداخته شده است که در صورت علاقمند بودن به مطالعه ی کامل آن، میتوانید به سایت نامبرده مراجعه نمایید

 

کارما يا کارمه برگرفته از واژه سانسکريت کارما می‌باشد که به معناي ((متعادل كردن)) است. همچنين مي‌توان آن را چنين معني كرد كه: هر عملي، عكس‌العملي در پي دارد. اين مفهوم به اصل علت و معلول مربوط است. اگر به كسي بدي كني انرژي آن بايد متعادل شود. اين را مي‌توان چنين معني كرد كه آن شخص زماني ديگر رفتاري مشابه آن با شما خواهد داشت، يا اين كه زماني پيامدهاي اعمالتان را درك خواهيد كرد و تصميم خواهيد گرفت كه نگرش و رفتارتان را عوض كنيد. زماني كه به درك فكر يا عمل ‌تان نايل شويد مقداري از نيروي كارمايي آزاد مي‌گردد. معمولاً با انجام عملي كه اشتباهتان را اصلاح نمايد خودتان را به قدر كافي تغيير خواهيد داد تا اينكه ديگر در زير بار عقوبت كارمايي نباشيد

بعنوان مثال اگر فردي منفي ومرائی بوده‌ايد و بعداً خود را اصلاح نموده‌ايد، احتمال دارد خطايتان كاملاً پاك شود؛ يعني آن را متعادل نموده‌ايد

اگر چه كارما به معني متعادل كردن است اما اغلب آن را به معني پرداختن هزينه‌اي براي اعمال بد مي‌دانند. ممكن است معناي كارماي خوب اشتباه فهميده شود؛ اما بنظر مي‌رسد كه انجام اعمال خوب به منظور كسب كارماي خوب نتيجه‌اي عالي دارد. اما با اين وجود اگر شخصي به اين موضوع وابسته شود ممكن است كارماي خوب در زمان‌هاي نامناسب و به طرزي عجيب به سراغش بيايد

كارماي بد را مي‌توانيم فقدان رشد و درك بشماريم كه فقط ضربات سخت اتفاقات نامطلوب مي‌توانند موجب آن شوند. به عنوان مثال رفتار ظالمانه داشتن با ديگران مي‌تواند باعث شود كه بعداً در زمان ديگري خودمان رفتار ظالمانه‌اي را تحمل نماييم كه نتيجه آن، توجه و محبت نسبت به ديگران خواهد بود. اگر واقعا از زاويه‌‌ي گسترده‌ تري نگاه كنيم، شايد چيزي بنام ((كارماي بد)) وجود نداشته باشد. مي‌توان آن را به عنوان فرصتي در نظر آورد كه به ما كمك مي‌كند رشد كنيم و راهي براي بهتر بودن را درك نماييم. كارماي خوب مي‌تواند تنها چيز ساده‌اي در رديف آرامش فوق‌العاده و عشق باشد كه به دست مي‌آيد؛ كه عشق غير شرطي و ارائه خدمت عاشقانه وداوطلبانه به ديگران موجب آن بوده است


كارما ممكن است بصورت عشق، نفرت، طمع يا ديگر احساسات و تمايلات بروز كند. اين پديده بصورت انرژي تظاهر پيدا مي‌كند. كه ميبايستي متعادل گردد. زماني كه خود را دچار احساس خاصي، نظير عشق يا نفرت مي‌يابيد، ممكن است بخواهيد از منشاء آن اطلاع پيدا كنيد

پس از آنكه كسي از نوع كارماي وراي يك موقعيت مطلع مي‌شود، مقدار زيادي از قدرت كارما آزاد مي‌شود و فرد چندان در سيطره آن باقي نمي‌ماند. گاهي اوقات علت كارمايي مخفي و پوشيده مي‌ماند تا زماني كه شخص به قدر كافي تجربه بيندوزد تا رشد مطلوب حاصل شود

تمام اتفاقاتي كه براي افراد حادث مي‌شوند ناشي از كارما نيستند. بسياري از اوقات اتفاقي از طريق ايعاد ژنتيكي عمل مي‌كند كه يا موجب رشد شخص و يا موجب رشد ديگران مي‌شود 

 

 

وقتي ما اين بدن جسمي را ترک مي‌کنيم، تمام حوادث خوب و بد زندگيمان بصورت يک فيلم از جلوي ما مي‌گذرد. لذا سعي مي‌کنيم در زندگي آتي طوري ترتيب دهيم که بتوانيم آن اشتباهات را جبران کرده متعادل شده و در مراحل تکامل به جلو برويم. در حقيقت هر کار منفي و بدي که انجام مي‌دهيم که ضررش به خود ما و ديگران برسد، يک اشتباه محسوب مي‌شود. در اصطلاح عوام و اديان به آن گناه" مي‌گويند. هر اشتباهي مانند يک درس مي‌ماند، بايد آن را ياد گرفت، جبران کرد و تکرار نکرد. اگر ياد گرفتيم و اشتباهات خود را جبران کرديم ديگر آن اشتباه و يا درس را تکرار نکرديم، يک مرحله بالا مي‌رويم. ولي اگر آن درس را فرا نگرفتيم و دوباره تکرار کرديم، عکس العمل آن هر بار شديدتر و شديدتر به ما و يا خانواده ما بر مي‌گردد تا اينکه متوجه اشتباهات خود شويم و از تکرار آن جلوگيري کرده و با انجام اعمال نيک و خيرخواهانه تعادل از دست رفته را بدست آوريم. ساير موجودات فورا از اشتباهات خود پند مي‌گيرند . مثلا اگر دانه سمي به آنها بدهيد و يکي از آنها تلف شود ، ديگران از آن دانه‌ها حذر مي‌کنند. اگر حيواني در دامي بيفتد ديگران سعي مي‌کنند به آن دام نزديک نشوند. اگر حيوانات به آساني تشخيص دهند که در شرايطي، جانشان در خطر است، سعی می‌کنند در آن شرایط قرار نگیرند

ولی بشر اشتباهات خود را دوباره تکرار می‌کند و از عکس العملی که این اشتباهات در دیگران ایجاد کرده سر مشق نمی‌گیرد. بعضی انسانها هستند که کارهای منفی و اشتباه خود را مرتبا تکرار می‌کنند و زندگی‌شان یک سری فاجعه، بیماری، فلاکت و بدبختی است

 

در کائنات سیستمی است که تمام انعکاسات و نوسانات اعمال منفی و مثبت را ضبط می‌کند. در حقیقت تمام اعمالی که انجام می‌شود امواج انرژی چه مثبت و چه منفی ایجاد می‌کند و این امواج با سیستم بسیار پیچیده‌ای ضبط می‌شود. چون این مطلب خیلی غامض و پیچیده است و ذهن افراد عادی نمی‌تواند آنرا درک و قبول کندلذا آن را به خداوند و خشم و غضب و انتقام او نسبت می‌دهند و یا فرشتگان او را مسئول می‌دانند فقط بطور خلاصه باید بگویم که اتم‌هایی در بدن احساسی – بدن ذهنی و بدن جسمی و بدن اتریک انسان وجود دارد بنام اتم‌های دائمی که عمل ضبط امواج را بعهده دارند. بر این اساس هر عملی را عکس العملی خواهد بود مساوی و در جهت عکس، و نتیجه این کار تعادل است

 

تمام اعمال انسان از فکر شروع می‌شود. اگر کسی فکر سالم و مثبت داشته باشد نمی‌تواند مردم آزاری کند. هر فکر اشتباهی مثل یک موج منفی در زندگی شما ثبت می شود و عکس العملی به وجود می‌آورد و این عکس العمل نسبت به ضعف و شدت آن فکر، عمل دیگری را به وجود می‌آورد. بنابراین بهترین کار آنست که"پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک" را سر مشق زندگی خود قرار داده و جز کارهای مثبت و خدمت به همنوعان، فکر و عمل دیگری انجام ندهیم

اگر انسانی بدین ترتیب زندگی خود را ترتیب دهد نه تنها گرفتاری و بدبختی در زندگی او داخل نخواهد شد بلکه زندگیش پر از خوشی، سعادت، احترام، سلامتی و موفقیت خواهد بودنظرات شما:


بالا

مهسا :


ازنظر دين اسلام بله تناسخ رده اما ساير اديان وتجارب بزرگان اونو ثابت ميكنه اكه تنسخ نباشه عدالت خدا زير سواله

بالا

نارون :


تمام نوشته هاو نظرات دوستان رو خوندم. و فقط یک چیز میتونم بگم در حدی نیستم که قانونی رو نفی یا اثبات کنم اما از یه چیز مطمئنم: افکارمون و تاثیرش در زندگیمون! به هر چیزی که فکر کنید و بر روی اون تمرکز کنید بی شک انجام میشه! حالا اگر دوست دارید که زندگیه بهتری داشته باشید و اگر موضوع آزار دهنده ای در زندگیتون بوده و هست فقط تلاش کنید که مثبت فکر کنید خوب باشید خوبی کنید و از خداوندی کمک بخواهید که خودش رو مهربانترین مهربانان خوانده و قطعا راهی برای بخشش هست و قرار نیست به خاطر اشتباهاتِ گذشته هیچوقت بخشیده نشیم! من ترجیح میدم اعتقاد به جزا و قیامت داشته باشم تا قانون کارما! چرا؟ چون واقعی تر به نظر میاد و اصولی تر. اما چیزی که فراتر از هر اعتقادیه اینه که به ارزشها پایبند باشیم هیچکس از خوب بودن ضرر نخواهد کرد! حالا اگه قانون کارمایی باشه یا بخشت و جهنمی یا هر دین و مذهب دیگه! وقتی شما خیالتون از اعمال خودتون راحته ؛ دیگه چه فرقی میکنه اعتقاد به چی دارین! خداوند اینقدر عادل هست که نخاد جزای اعمال انسانی رو از جسم انسانی دیگه با شرایط متفاوت بگیره! من قانون کارما رو قبول ندارم.

بالا

حسین :


سلام به همگی لطفا یه نگاهی به عمق درونتون بندازید جز خدا هیچی وجود نداره منظورم اینه خدا تو هر اموری حجت بر بنده اش تموم کرده انقدر تو عمق کائنات نرید خدا میگه بنده ی مومن من حتی از فرشته مقرب هم بالاتره تو دین ما از منابع کاملا معتبر امده که تناسخ و رجعت کاملا رد شده و رجعت زندگی دوباره یکبار دیگه بعد ظهور صورت میگیره و فقط افرادی که مومن و خیلی ناپاک افراد مومن با اجازه خودشون وارد میشن و کسانی که به مرگ طبیعی فوت کردن میان تا طعم شهادت بچشن و کسانی که کشته شدند از عامل قتل میان انتقام میگیرن کسانی که توست شخصی کشته شدن... دوستان کتاب فلورانس اسکاول شین متن های بسیار عالی ای داره اما کاملا رد شدس به دلایل زیادی که این شخص اصلا معلوم نیست توست چه نیرو افکاری داره هدایت میشه این روز ها بوی عرفان های کاذب زیاد شده کارما نیازی نیست براش داستان چینی بشه چیزی که شما بهش میگید کارما در اصل قانون یا اصل دل شکستن که خدا میگه از دل شکستن نمیگذرم از حق و‌ناس نمیگذروم یا تو این دنیا یا تو اون دنیا انتقام گرفته میشه از فرد گنه کار یکم نگاه به همچین خدایی نازنینی بکنید شخصی مثل پائلو کوئیلو اصل فردی قابل اعتمادو قابل صحیح دونستن علم این شخص نیست کاملا تو علم کیمیاگری غرق ایندشخص که علم ریاضت های نادرسته که با توکل و توسل صحیح اسون به دست میاد خواهش میکنم انقدر تو حاشیه نرید دنیا پر از بیشعور های به ظاهر فیلسوف بحث قشنکی مطلب باشه شماهم قادرید به اسم هرچیزی ازش بت بسازید ما فقط یک قدرت دارسم اونم خداست یک عرفان داریم اونم بازم دی اسلام عرفان اسلامی الهیات است حاشیه بدترین گناه و نابخشودنی

بالا

anna :


سلام من قانون کارما تا حدودی ایمان دارم چون تجربه کردم فقط یه سوال برام پیش اومده اینکه بعضیا داعما تو خوشی هستن هیچ دینو ایمانی هم به ادیان ندارن آخرشم با خوشی میمیرن بدون اینکه طعم سختی رو تجربه کنن تازه خیانت و افراط گرا هم هستن. پس چرا کارما برای اونها عمل نمیکنه?من به چشم از این آدمها دیدم که میگم.ممکن هست کارما بعد از مرگ براشون عمل کنه یا نه?

بالا

حسن :


ولی من در دنیا دیدم واقعا کسایی که ظلم کردن ظلم دیدن. کسایی که بدی دیگری رو خواستن بد دیدن .شاید دیر و زود داشته باشه اما سرشان میاد

بالا

مژگان :


سلام دوست عزيز مقاله شما كاملأ بر اساس افكار من هست... يك زماني از بهشت و جهنم ميترسيدم، اما ميخوام يك تجربه رو كه داشتم و واقعا به قانون كارما اعتقاد پيدا كردم و براتون بگم. من وقتي ٦ سال داشتم يك خواب و ديدم كه يه چوپان با چند تا گوسفند سر راه من سبز شد ، چشماش چنان نافذ بود كه من و ميخكوب كرد، هنوزم خواب و قبافه او ن چوپان و به خاطر دارم . باز هم چند شب بعد اين خواب به همون صورت تتكرار شد،،، من تو بچگي تا سالها پيش هميشه به اين خواب فكر ميكردم و اون مكاني كه خواب برام افتاده بود درست پشت خونمون بود. ديگه تنها اونجا نرفتم هيچوقت.... تا اينكه وقتي حدود ٢٥ سالم بود يكي از همكارهام به من گفت تو يه قدرت فوق العاده داري بايد اين قدرت و پرورش بدي اما ميتوني در جهت مثبت و منفي استفاده كني و بستگي به خودت داره ، من خوابم و براش نعريف كردم كه و گفتم جرأت نگاه كردن به چشمهاش برام سخته چون نفوذ نگاهش مثل همون چوپان ميمونه... يك سري تعليماتي به من گفت و اينكه چطور امواج منفي و از خودم دور كنم... من هم شروع به مديتيشن كردم وبه راحتي ميتونستم با افراد ارتباط دروني پيدا كنن... حتي وقتي به فردي فكر ميكردم اون فرد با من تماس ميگرفتم،. كم كم اين قدرت و پيدا كردم خيلي از مسايل كه قراره برام اتفاق بيفته به شكل نه كاملأ واضح امابه نوعي ببينم ... مثلأ اينكه من از همهونه قبليم جدا ميشد و بالاخره تو شوك همه اتفاق افتاد يا اينكه ميديدم مسافر هستم و باز هم اتفاق ميفتد در حاليكه من اصلا در انتظار سفر نبودم و خيلي اتفاقات ديگه... در مورد كائنات مطالعه كردم وبه اين باور رسيدم كه روح ما وارد يه جسم ديگه ميشه و تولدي دوباره... اما باز هم برام كاملأ اعتقادي نبود..تا اينكه حدود ٢ سال قبل خواب ديدم تو گذشته هستم ... خواب زنيرو ديدم كه شوهرش پولدار بود اما براي رسيدن به معشوقه اش شوهرش و كشته بود و تو باغ خونه شون دفن كرده بود... خواب ديدم پليسها فهميدن و دنبال ماجرا هستن... و اون شخص كه عقيده دارم روحش تو بدن من هست هراسان ماجرا رو براي معشوقه اش تعريف ميكرد تا يه راه فراري پيدا كنه... همونجا با ترس از خواب بيدار شدم... من يكبار عقد كردم و جا شدم بخاطر اعتياد و خيانت اون فرد... رابطه بعديم ٨ سال طول كشيد وارد جزئيات نميشم اما باز هم با خيانت طرف مقابلم تموم شد... الان تو يه رابطه هستم كه قرار بود چند ماه پيش ازدواج كنيم اما باز اين اتفاق بدون هيچ دليلي نيفتاد ، همچنان با هم زندگي ميكنيم و دوبار حامله شدم و بچه بدون هيچ دليلي سقط شد... گفتن هيچ مشكلي ندارم بخاطر افسردگي ميرم پيش روانپزشك و دلايل خيلي از رفتارهام و از طيق روانشناس متوجه شدم، اتفاق بد ديگه تو زندگيم اين بوده كه از ٨ تا ١٦ سالگي برادم به من تجاوز ميكرد و من جرأت نداشتم به كسي بگم و يكسال پيش فهميدم وقتي به دنيا اومدم ( چون پدرم ارتشي بود و تو يه شهر ثابت نبوديم ) من سقز به دنيا اومدم و من و همون موقع بدون اينكه به مادرم بگن ختنه كردن و من تازه بعد از ٤٠ سال اين موضوع رو فهميدم (البته من خانواده كاملا روشنفكري دارم) و به همين دليل چندبار دكترها حين معاينه از من سوال ميكردن و من اصلا نميدونستم و ميگفتم نه ما تو خانواده دخترهامون و ختنه نميكنيم..مادرم بخاطر عذاب وجدان كه دير متوجه شده بود و بيهوش و بي رمق بوده متوجه نشده اونها چه بلايي سر من آوردن.... !! خيلي زجر كشيدم خيلي غصه خوردم كه چرا همه اين اتفاقات بايد براي من بيفته و بعد ياد خوابم افتادم... خيلي دارم سعي ميكنم درست زندگي كنم اما خطاهاي زيادي مياد سر راهم كه بعد از انجامشون پشيمون ميشم... چند وقتي هست فقط از كائنات كمك ميگيرم به نظرم خيلي تاوان پس دادم... و حس ميكنم هنوز هم تمومي نداره چون آدم بدبيني شدم و همين باعث ميشه بر اساس افكار بدبينانه تصميمات اشتباه بگيرم... اما اين مقاله شده واقعا من و دگرگون كرد... اطرافيان من و خوش قلب و با احساس ميدونن... خودم دوتا سگ دارم كه از جون و دل براشون مايه ميذارم...به هركسي سر راهم بياد از جون و دل اگه بتونم كمك ميكنم و واقعأ از اين موضوع لذت ميبرم... حتي به اين نتيجه رسيدم بچه هايي كه مريض ميشن و ميميرن و باعث ناراحتي ما ميشن تقاصي كه فرد تو زندگي گذشته اش پس نداده ومقداريش موندهاينطورپايان پيدا ميكنه و يك روح كاملأ جديد به وجود مياد پاكه پاك... حالا اون فرد جديد بتونه اين چرخه رو حفظ كنه ميتونه واقعأ آدم خوشبختي باشه..از همين لحظه تصميم گرفتم بهتر زندگي كنم ... چون ته قلبم از بچگي به اين باور داشتم از اين كه تو زندگي تو خيلي زمينه ها موفق ميشدم و هستم، اين هست كه بد كسي و نميخوام..اهل انتقام نيستم به حق خودم قانع هستم اميدوارم تو راهي كه در پيش ميگيرم موفق بشم و درونم و كاملا از بدخواهي يا نفرت پاك كنم .... حتي كساني كه به من بدي كردن ...حس خوشبختي و آرامش از همه چي تو زندگي مهم تره... ببخشيد طولاني بود ولي من فقط خواستم بگم به خوابهتون يا تجربياتتو منفي و مثبت بيشتر فكر كنيد ... اين به درك شما بيشتر كمك ميكنه واسه دوري از بديها.. درضمن من از كتاب كيمياگر (از پائولولو كوئيلو) خيلي الهام گرفتم شب و روزتون خوش مژگان .

بالا

بابک :


درود بر شما و مقاله عالیتون.قانون کارما و تناسخ را پذیرفتم و از خداوند بزرگ میخواهم در تسویه آن یاریم کند.هیچ تفسیری از نتیجه اعمال و معاد به جز تناسخ و کارما برایم پذیرفتنی نیست چون اگر ما دارای یک زندگی بودیم پس خدای ما خدایی تبعیضگر و ستمگر بود که این ممکن نیست.سپاسگزارم

بالا

شيوا :


سلام به همه ي دوستان،واقعا اميد دادرم كه اين قانون كار كنه،چون كه در حق من بدي اي شده كه من فقط با اينكه ببينم تلافي شده اون كار آروم ميشم،و واقعا قابل بخشش نيست

بالا

مسعود :


وقتی شما یه سایت جمع و جور با اطلاعات مفید راه اندازی می کنی و صادقانه و بدون چشم داشت وقت براش میذاری، این یعنی قانون کارما.موفق باشید
ماه جبین :

متشکرم

بالا

مسعود مصطفی :


با سلام. خیلی خیلی عالی و پر محتوا و بسیار تاثیر گذار بود. برای شما موفقیت، سلامتی، تندرستی توام با سرافرازی و سربلندی برای تمامی حیات‌های بعدی از خداوند منان خواستارم و افتخار می‌کنم در کشوری زندگی می‌کنم که این تفکرات جاری است

بالا

محمد :


خب بنظرم کسی که کلی ادمو بدبخت میکنه. یا منحرف یا میکشدشون اون موقع قانون کارما کاری میتونه بکنه؟؟!

بالا

نسرین :


مرسی ماه جبین عزیز من 10 ساله مدیتیشن و مراقبه میکنم و بارها قانون کارما را تجربه کرده ام البته به کاربران عزیز تا حدودی حق میدهم که بعضیهایشان ان را نپذیرند باید خودشان این موضوع را تجربه کنند تا ان را بپذیرند ممنون از مطلب مفید شما.

بالا

نسرین :


مرسی ماه جبین عزیز من 10 ساله مدیتیشن و مراقبه میکنم و بارها قانون کارما را تجربه کرده ام البته به کاربران عزیز تا حدودی حق میدهم که بعضیهایشان ان را نپذیرند باید خودشان این موضوع را تجربه کنند تا ان را بپذیرند ممنون از مطلب مفید شما.

بالا

saba :


ممنون بابت توضیحات،من ۷۰درصد کارما رو قبول دارم واقعا هر بدی و خوبی کنی سراغ خودت میاد اما اونایی که میگن نه ظالم همیشه سالمه اشتباه میکنن چون شاید وقت عذاب اون نرسیده باشه دنیا میچرخه تا اینکه نوبتش برسه و سزاشو ببینه و اینکه اگه انسان تو این دنیا گوشش پیچونده بشه خیلی بهتر از اون دنیاس.

بالا

مرتضی :


خیلی جالبید به خدا بدون هیچ اطلاعاتی معتقد شدید به چیزی که اصلا وجود خارجی نداره. گردنمم بزنن به چنین چیزایی حتی فکر هم نمیکنم از قرآنم بالاتر هیچی نیست. قرآنی که هزار و چهارصد سال پیش همه اینایی که الان دارید میگید رو رد کرده. خوش باشید با کارماتون

بالا

siamak yousefi :


من راجعبه این موضوع اصلا خبری نداشتم تا این که از یکی از دوستانم متوجه شدم در یکی از کلاسای کارما در امریکا از طریق برنامه ایموو شرکت میکنه و خیلی از تاریکی های زندگیش روشن شده.و ممنونم خانوم ماه جبین بابت این موضوعات بسیار خوب

بالا

SIAVASH :


بسیار ممنون از سرکار خانم ماه جبین گرامی بسیار اردتمند شدم برایتان عمری با عزت و سلمتی آرزو می کنم من در زندگی شخصی بارها وبارها کاملا با کارجوب وبد مواجه و اکثرا جواب های معنی داری دریافت کردم و کاملا با این عکس العمل خوب و بد مواجه شده ام علیرغم این موضوع به نظر تمام دوستان این سایت احترام می گذارم و از جناب نامدار و مطلبی که نوشتن تشکر ویژه میکنم

بالا

علی :


بازتاب اعمال در دنیا و همچنین تجسم اعمال در آخرت قابل پذیرش است و با مبانی عقلی قابل اثبات ولی کارما به معنی تناسخ و انتقال روح به بدن دیگری و یا موجودات دیگر قابل پذیرش نیست

بالا

ارمان :


دوستان بعضىاشون بد متوجه شدن منظور از باز تاب اعمال بازتاب بعد از مرك و تولد دباره كه امكان داره به هر موجودى در بياين

بالا

صابر :


سلام قوانین وجود دارد. و دونسته و ندونسته برا همه عمل میکنه چون قانونه. کارما یکی از اوناس. کسی که میگه نه به اختیار باور نداره. ی سوال میپرسم از این افراد اگر جبر(سرنوشت یا تقدیر)وجود داره چرا زنده ای؟ اگر اختیار وجود داره پس چرا اینه وضع زندگیت؟ وضع زندگی خوب در نظام منظم جهان لازمه اصولی زندگی کردنه اصول همون قوانینه شناخت قوانینی که هست اختیاریه پس تو معمار بخت خویشی کتمانش یعنی خدا وجود نداره. چون اشرف مخلوقات به معنایه ادم بودن نیست. خدا تویه دفترچه راهنمات ازت سوال پرسیده: ایا برابرند کسانی که میدانند و نمیدانند؟ قوانینو بکار بگیری بردی وگرنه عین خیلیا در نهایت خلاصه میشی به سنگ قبرت

بالا

arash :


نمي خواستم نظربدم ولي گفتم بهتره تجربه اي كه داشتمو واسه شما دوستان بگم،براي من كه اين قانون واقعاًوجودداره،چندسال پيش بايه خانم خيلي محترم ارتباط داشتم و منوخيلي دوست داشت ولي من درحقش خيلي بدي كردم با كارام و رفتارام هميشه ناراحتش مي كردم وازاونجايي كه خيلي بهم علاقه داشت چيزي نمي گفت،تاكه گذشت و من بايه خانم ديگه ارتباط برقراركردم والان مي بينم كه هربدي و رفتاره زشتي كه من با اون خانم داشتم حتي حرفايي كه من به اون مي زدم الان اين خانم داره جبران مي كنه،خوشحالم كه همينجا تاوان اين كارمو دادم.خداهمه ماروببخشه،تاوان دادن توهمين دنيا فكركنم خيلي بهترباشه،اينوفقط واسه دوستايي گفتم كه هرروزدل يه نفرو مي شكونن وفكرمي كنن خبري نيست،منم هيچ وقت فكرنمي كردم كسي بيادتوزندگيم كه بخواد اذيتم كنه ولي واقعاًدارم مي بينم كه چه قدرتاوان سنگيني پس دادم،اميدوارم ديگه اين تاوان تموم بشه.

بالا

سعیده :


سلام، قانون کارما وجود نداره،چون هم باید ما نتیجه کارهای خوبمونو ببینیم هم بدمونو،اما نتیجه خوبی هامونو ندیدیم،دیگه اعتقادی ب هر دست بدی با اون دست پس میگیری ندارم،چون دارم میبینم هرکی بدی میکنه خوبی نصیبش میشه،و بالعکس.

بالا

شاهرخ :


عزیزم این چیزا همش گول زنک هست بعد از مرگ زندگی به پایان میرسه مثل حیوانات دیگه ما هم گونه ای از حیوانات باهوش هستیم و فرقی نداریم از نظر موجودیت با یک گوسفند یا میمون یا هر چی قانون کارما و تناسخ برای کنترل انسانهایی است که به بهشت و جهنم شک میکنند و به خدا پس باید مهارشون کرد و باز تا مدتها گولشون زد پس اومدن اینو ساختن برا یه سری ادما که فهمیدن خدا و دین همش دروغه اونا رو گول بزنند و مهارشون کنند ولی باز هم اگر اون انسان تحقیق کنه میفهمه همینم دروغه و هیچ قدرتی وجود نداره جز قدرت وجود داشتن و زندگی کردن و فکر کردن و استفاده از عقل یا همان مغز همین بقیش کشکه به اینا تکیه نکنید هم دروغه مطالعه کنید میفهمید که همش چرته

بالا

AZAK :


سلام خواستم ضمن تشکر مخالفت خودم رو به این قانون اعلام کنم چون به نظر من ما تو یک بازی از پیش تعین شده ایم که اعمال و عکس العمل هاش از قبل تعیین شده. و به همین خاطر.خواب هایی میبینیم که بعدا اتفاق می افتد در اگر.کسی به خاطر گناهانش به شکل.حیوان در آید که دیگر طعم عذاب را نمی فهمد چون حیوان ها مثل ما عقل زیادی ندارد و اگر قرار بود هر یک از ما چند بار متولد شویم الان هر یک از ما یک عالم بود

بالا

سمانه :


سلام . سوال اقای رضا سوال منم هس . لطفا جواب بدید مرسی

بالا

تک تل :


با تشکر مطلب مفیدی بود

بالا

... :


ماه جبین عزیز سلام مطالبتو خوندم و تشکر میکنم اسمت هم خیلی زیباس من کلا این روزا خیلی نسبت به قانون کارما کنجکاو شدم و همه جا در بارش مطالعه میکنم وجذبش شدماما یه سوالی پیش میاد؛ من خیلی هارو دیدم که حق کسی رو خوردن شخصیت افرادو خورد کردن و حتی ابروی کسی دیگرو بالکل ریختن و تا اخر عمر هم تقاصی پس ندادن و بالعکس... اگه حساب و کتابی نباشه یه خیلی ها نتونن قانون رو اونجوری که باید بفهمن میدونی با فرض این که حساب و کتابی نیست چه یاسی جامعرو میگیره!!؟؟

بالا

ارواح گذشتگان در جسمی فانی :


با سلام من علیرضا هستم حدودا دو سالی میشه که از روی کنجکاوی به این قانون جالب فکر میکنم هر دفعه کامل تر میشم، نتایج من از این حاصل بود، خدا خود انسان هست، ارواح از جسمی به جسم فانی دیگری انتقال پیدا میکنن ممکن است انسان یا حیوان یا یک پرنده و .. باشد، هر عملی چه خوب چه بد ضبط عادت روح ثابت میشود و اگر جسمی خوبی کند در جسمی دیگر هم خوبی خواهد کرد چون روح در اون جسم با خوبی کردن تربیت شده مگر جسم تربیت روح را تغییر دهد، در واقع بهشت یا جهنم بر روی کره زمین اتفاق میافتد ارواح خوب در بهشت هستند و ارواح بدکاره در جهنم، تا حالا شده شکل تا تصویر خودتان را در خواب ببینید؟ نه ندیدید ! به نظر من اون شخص مبهم روحی هست که در جسم های قبل شما کاری را انجام داده و به نظر شما انگار اون کار براتون آشنا به نظر میرسه چون اون اتفاق در جسمی دیگر رخ داده و بعد مرگش اون روح به جسم شما انتقال پیدا کرده براتون تکراری خواهد بود، ادیان ساخته بشریت هستند، خودتان باشید خدای خودتان، خدا یعنی به خود آی .. با تشکر

بالا

ترانه :


ما نمیتونیم جزای خیلی از کار ها رو توی دنیا ببینیم..مثل شهادت..درسته ما یه مقداری از جزامون رو توی دنیا میبینم ولی کاملا نه ...هر روز صبح بلند میشیم چیز های زیبا میبینم مثل طلوع خورشید که یکی از عادی ترین چیزاست..ممکن نیست قدرتی مطلق تمام عالم رو احاطه نکرده باشه...ممکن نیست ...من کاری به دین و اعتقاد ندارم هر کسی اعتقاد و نظرش واسم مهمه قابل احترامه..ولی تمام کاینات داره با قدرتی اداره میشه ...

بالا

کیان :


سلام اگر می خواهید واقعا افکارتان در مورد کارما دگرگون و متحول شود؛ این صفحه را بخوانید... http://100raz.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/

بالا

ازمایشگاه کالیبراسیون :


ممنون مقاله مفیدی بود

بالا

سعید :


بله فحش نثار کائنات واین چرت وپرتا میکنیم چون حقمونه بعضی جاها خب بله اما ایا شما وهمکاران دیگتون واقعا نمیبینید خیلی ها نتیجه کارامای خوبشون نمیبینند یعنی کار خوب کردند نیت هم خوب بوده ولی اثری ندیدند پس کلا این حرف حرف چرتیه هرچند که شما از تیپتون معلومه مذهبی نیستید اما ممکنه برام بگید که پس باید حرف قران ومذهب هم اشتباه باشه من این نمیگم ولی تو عمل چه تو مورد کاراما چه تو مورد قران میبینیم بله اشتباهه شاید ظالمانی بله به سزای عملشون رسیده باشند اما کارامای خوب که واقعا چرته ووقتی خوبی نخواد برگرده که ما واقعا نمیبینیم برگرده دلیلی واسه خوبی کردن وبدی نکردن وبخشیدن وجود نداره هرکس باید پاداشش بگیره توجه کنید باید وتوقع زیادی هست بگیم خوبی کن بدون اینکه انتظار برگشت داشته باشی کاش به جای اینکه فقط به تشکرات پاسخ بدید به انتقادات هم خیلی منطقی پاسخ میدادید
ماه جبین :

اینجا هر کسی میتونه نظر خودشو بزاره

بالا

عليرضا :


سلام.بابت مطالبتون ممنون.عالي بود.دمتون گرم

بالا

نامدار :


سلام 1- در جایی از مقاله خواندم که ژن های انسان به کارما مربوط نمی شود اما این درست نیست ژنها و مشکلات یا سلامتی جسمی نیز تحت تاثیر مستقیم قانون کارما هستند زیرا کارما زندگی آینده انسان را تعیین می نماید 2- تناسخ در آیین بودا وجود ندارد بلکه زاییده شدن یا به عبارت بهتر \"پیدایش\" بدون چیزی گذرنده وجود دارد اینکه فکر کنید بعد از مرگ از جسم خارج می شوید و با فرشتگان مشورت می کنید و بعد جسم خود را انتخاب می کنید چنین چیزی نیست،( بنا بر آیین بودا ) بلکه با کردار انسان رحم آینده خود را می سازد که در آن زاده خواهد شد و انتخابی در کار نیست ضمناً قانون کارما همانطور که از اسمش پیداست یک قانون است که به نهایت بی رحمی اجرا می شود، چون قانون است شما اگر به برق دست بزنید آسیب می بینید نمی توان دعا کرد که ای برق خواهش می کنم به من آسیب نرسان، این قانون است که یا به برق دست نزن یا منتظر عواقب وخیم آن باش پس بهتر است که از همین حالا به فکر اعمال خود باشیم و خود را به امید شفاعت و بخشش و ... واگذار نکنیم در هر صورت درک این مسئله شاید مشکل باشد چطوز ممکن است من از اینجا بمیرم و در جای دیگر زاده شوم بی چیزی گذرنده 3- در آیین بودا مستقیما به بهشت و دوزخ اشاره گردیده است که شباهت زیادی هم به بهشت و جهنم مسلمانان دارد از جمله وجود دوزخ های سرد و دوزخ های گرم با این تفاوت که دوزخ و بهشت در اسلام ابدیست اما در آیین بودا موقتی و تابع باز هم قانون کارما، اگر کارمای کسی در دوزخ مستهلک شود در جای دیگری متولد خواهد شد حتی ممکن است طبقه دیگری در دوزخ باشد اما مدت به سر بردن در دوزخ یا بهشت مافوق تصور است همان بهتر و سنگینتر است که بگوییم ابدی است! 4- راه خنثی کردن کارما و پاره کردن این زنجیر اسارت شاهد بودن بر هر آنچه است که در زندگی اتفاق می افتد و واکنش نشان ندادن، اگر واکنش نشان دهید این واکنش خود سرچشمه کارمایی دیگر است و این رشته سرگردانی تا ابد ادامه خواهد یافت باید شاهد بی قضاوت باقی ماند اما این امر به این سادگی ها هم نیست، سیستم مدیتیشن بودایی بر همین اصل بنیاد نهاده شده یعنی طوری خود را پرورش می دهید که مثل زمین باشید که به هر آنچه از پاکی و ناپاکی روی آن ریخته شود یکسان می نگرد اما این به معنی بی تفاوتی و گوشه گیری نیست بلکه یک انسان کمال یافته سرشار از عشق به همه موجودات زنده است بدون چشمداشت، بعید می دانم که کسی سریع به این مقامات عالی برسد اگرچه غیر ممکن هم نیست شاید انجام عمل خوب و داشتن نیت خیر سرچشمه رسیدن به کمالات عالی باشد اما کارمای خیر نیز زنجیر است اما زنجیری زیبا و لطیف اما همچنان اسیر هستید پس لزوماً نمی توان گفت که بر طبق آیین بودا یا هندو شما حتماً در قالب انسانی زاده خواهید شد این ادراک اشتباه است انسان می تواند پس از مرگ در قالب انسانی دیگر، حیوان، موجودات دوزخی، دواها یا بهشتیان یا ارواح سرگردان و ... زاییده شود این مفهوم سنساره است پس تولد در بهشت یا دوزخ یا قالب حیوانی نیز ادامه کارماست، کسی که در زندگیش اعمال حیوانی انجام می دهد آیا غیر منطقیست که در قالب حیوان زاده شود؟

بالا

abdi :


سلام ممنون از مطالب بسیار ارزشمند

بالا

محمدجواد :


با سلام. ممنون خوب بود ولی در جواب سمیرا باید عرض کنم که ما قبلا در عالمی دیگر زندگی میکردیم یادم نیست اسمش چیه (فکر کنم عالم ذر باشه )وتکرار اون کارهارو الان انجام میدیم. لذا برخی کارها که یادمون میاد با خودمون میگیم من این کار رو یه دفعه دیگه دیدم و انجام دادم.

بالا

مسعود :


بسیار عالی بود فقط منم مثل همه برای آفرینش نظراتی دارم همیشه هم میخوام کاملش کنم شما در مورد ان تی تی ها چیزی شنیدید منظورم مخلوقات غیر ارگانیک من مثلأ در مورد جنیان معتقدم این مثله رو انشتین با فرمول سرعت حرکت جسم وتبدیل ان در سرعت نور به انرژی حل کرده ...

بالا

علی :


ممنون جالب بود

بالا

ندا :


مطالب خیلی جالب و زیبا بود ولی من نظرم اینه که هر کس اگه مواظب رفتارش باشه و هر کاری که میخواد انجام بده بهش فکر کنه دیگه دچار این کارمای بد نمیشه. حالا اگه یه کاری انجام داد سعی کنه دیگه تکرار نکنه و دنبال جبرانش باشه تا این کارما بد بهش برخورد نکنه. و اون کسی که مامور میشه بازتاب کار خودمون و بده صد در صد خودشم از جانب کسی دیگه دچار این قضیه میشه و باید انقدر تفکر بالایی از کارمای ذهنش داشته باشه که کسی نتونه این بازتاب و بهش برگردونه. در کل زمین در حال گردش و ما هم روی آن زندگی میکنیم پس هر آنچه رفتار و کردار ماست بر اثر جاذبه ناخود آگاه به ما میرسه.

بالا

عذرا :


بسیار عالی جواب سوالم را بخوبی گرفتم امید وارم کارما کار نیک بخوبی بخود برگرده.

بالا

مصطفی :


سلام مطالب خیلی مفید بود بنامید دنیایی زیباتر سپاس گذارم.

بالا

سمیرا :


ممنون خیلی خوب بود...نظریه تناسخ ارواح تزلحاظ اسلام درست نیس ولی بعضی موقا احساس میکنیم قبلا زندگی دیگه ای داشته ایم چون افراد و وقایع به نظر تکراریه.

بالا

جعفر :


منکه فکر نکنم پس از بارها تولد دوباره بتونم متعالی بشم

بالا

محسن :


سلام کارما همون اعتقاد ما به مکافات عمله البته مکافات یا منفی یا مثبت میشه......مکافات یعنی همسانی و برابری هم کفو بودن .....

بالا

وحید :


پس این همه ظلم وستم میکنن بعضیا پس چرا چیزی نمیشه براشون؟

بالا

الی :


ممنون از مطالب زیبا و جذابتون امیدوارم همه مردم دنیا کارما رو درک کنن و بفهمن تا همه باهم خوب شیم

بالا

مهدی ابراهیمی :


با سلام. لطفا مقالاتی را در مورد ازدواج کردن در سایتتون قرار بدین. خیلی درگیرشم. با تشکر . سایتتون عالیه

بالا

behzad :


سلام ماه جین عزیز. این اواخر کتابی خواندم به نام سرگذشت یک یوگی نوشته پاراهامسا یوگاناندا. شاید خوانده باشی. قانون کارما و انتقال روح در جسمهای مادی یا غیره بر اساس تجربیات واقعی این نویسنده یا قدیسان دیگر هندو عنوان شده است . من به قانون کارما علاقمند شدم و اتفاقی سایت تو را دیدم و نظریاتت را خواندم . شاید من خودم در حال حاضر و از سه سال پیش درگیر ( بصورت ندانسته ) این قانون شده ام و اتفاقاتی که برایم افتاده تا حدود زیادی این مطالب را به اثبات میرساند اما سوال اینجاست که ایا این قانون خود نوعی تنبیه و شکنجه برای انسان است ؟ اگر هست دیکرانی که به تو وابسته هستند و زندگیشان با تو پیوند دارد چرا دچار عقوبتهای تو میشوند . به نظر من رهایی از عقوبتها با اتکا به خداوند امکان پذیر است اما بابت هر اشتباهی یا عمل نادرستی تا کی باید تاوان یا عکس العمل پس داد . ایا این طبیعت حساس راه میانبری هم برای در مسیر درست قرار گرفتن دارد . خوشحال میشوم نظرت را بدانم. با احترام

بالا

مهدیه :


باسلام و سپاس از مطلب آگاه کنندتون.خیلی جالب و کامل بود. اگه میشه راجع یه قانون 18الی68ثانیه تمرکز و پاسخ کاینات هم تو صفحه-تون مطلب بذارین. باتشکر مهدیه

بالا

شهاب :


مطلب جالبی بود مرسی

بالا

داریوش :


سلام مرسی از مطالب عالی تون یاد سالها قبل افتادم که توی دوره های تکنیک آفرینش حضور داشتم چه روزهای خوب و پر نشاطی رو تجربه کردم آرزوی سعادت و سلامت و برکت براتون دارم

بالا

Arash :


عالی بود دستتون درد نکنه

بالا

موسوی :


باسلام واحترام مطالب بسیارارزشمندی بود

بالا

جعفر :


*دین افیون توده هاست* این جمله چنان تاثیری رو من گذاشته که حتی به قوانینی اشکار با دیذه بدبینی نگاه میکنم چه کنم؟ فکر میکنم حقیقتی نه تنها پشت این جمله (کارما) وجود ندارد بلکه اکثر قوانین الهی نیز فقط عواملی بازدارنده و سوق دهنده اند و هدف دیگری پشت انها نیست. چگونه باور خود را قوی کنم و دست از نفس پرستی بردارم؟

بالا

رضا :


با سلام خانم ماه جبین می خواستم بدانم اگر مثلآ من به کسی بدی کنم و کسی را اذیت کنم و طبق قانون کارما نتیجه عمل من توسط فردی دیگر به من باز گردد و فرد دیگری مأمور شود که به من بدی کند و من را اذیت کند!!! آیا آن فردی هم که مأمور شده به من بدی کند و من را اذیت کند، خودش هم مشمول قانون کارما قرار می گیرد یا آن فرد مأموری از طرف خداوند و قانون کارما بوده و دچار عذابی نمی شود باتشکر

بالا

mahsan :


salam,kheili khub bud,merc az etela'ate mofidetun,ba sepas..mahsan
ماه جبین :

خواهش میکنم عزیزم

بالا

امیر :


سلام.ممنونم خیلی عالی بود .این بومرنگی که پرتاب کردین(اینکه اطلاعات خودتونو در اختیار من گذاشتین)امیدوارم سنگینتر و بهتر از این به خودتون برگرده.
ماه جبین :

ممنونم

بالا

مریم کاظمی :


با سلام و تشکر از متن ارزشمندتون درخواست معرفی کتاب درباره ی قانون کارما را داشتم سپاس
ماه جبین :

عزیزم این کتاب با قانون کارما مرتبط هست: کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین ترجمه: گیتی خوشدل نشر : پیکان

بالا

آذر :


با تشکر فراوان از مقاله ی خوبتون. موفق باشید .
ماه جبین :

مرسی عزیزم

ثبت نظر:
بالا

© ماه جبین

Site by CodeNegar group