RSS2.0
مقالات
ریشه جمله زیر آب زنی یعنی چه ؟

زيرآب ، در خانه هاي قديمي تا کمتر از صد سال پيش که لوله کشي آب تصفيه شده نبود معني داشت . زيرآب در انتهاي مخزن آب خانه ها بوده که براي خالي کردن آب ، آن را باز مي کردند . اين زيرآب به چاهي راه داشت و روش باز کردن زيرآب اين بود که کسي درون حوض مي رفت و زيرآب را باز مي کرد تا لجن ته حوض از زيرآب به چاه برود و آب پاکيزه شود . در همان زمان وقتي با کسي دشمني داشتند. براي اينکه به او ضربه بزنند زيرآب حوض خانه اش را باز مي کردند تا همه آب تميزي را که در حوض دارد از دست بدهد . صاحب خانه وقتي خبردار مي شد خيلي ناراحت مي شد چون بي آب مي ماند .اين فرد آزرده به دوستانش مي گفت : « زيرآبم را زده اند. » اين اصطلاح که زيرآبش را زدند ريشه از همين کار دارد که چندان دور هم نبوده استنظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© ماه جبین

Site by CodeNegar group